POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony mariuszprzybylski.com oraz butiku Mariusz Przybylski jest Mariusz Przybylski, prowadzący działalność gospodarczą PRZYBYLSKI.COM pod adresem ul. Chodkiewicza 2/65, 02-593 Warszawa. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem info@mariuszprzybylski.com. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).
 2. Administrator nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna. W razie wątpliwości, rodzice i opiekunowie proszeni są o kontakt pod adresem info@mariuszprzybylski.com.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:
  • w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartej umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem;
  • dla celów podatkowych, prawnych oraz rozliczeniowych;
  • dla celów rozliczalności, zgodnie z przepisami RODO;
  • w celu zapewnienia efektywności usług świadczonych za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz jego usług;
  • w celu obliczania współczynników konwersji i innych elementów związanych z wydajnością działania usług Administratora;
  • w celu dostarczania informacji marketingowych (w tym spersonalizowanych oraz targetowanych maili marketingowych) na temat produktów i usług Administratora;
  • w celu targetowania oraz personalizacji komunikacji marketingowej, ofert oraz reklam.
 4. W razie personalizacji lub targetowania komunikacji marketingowej, ofert oraz reklam, Administrator może profilować dane osobowe Użytkownika. W takim wypadku dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania polegającego na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji, które mogłyby wpływać na sytuację prawną Użytkownika.

  Jeżeli Użytkownik zadecyduje, że nie chce otrzymywać spersonalizowanych ofert lub rekomendacji, jak również innych ofert reklamowych, w każdej chwili może wyrazić sprzeciw.
 5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
  Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
  1. Adres e-mail,
  2. Adres IP;
  3. Informacje techniczne o jakichkolwiek urządzeniach, z których Użytkownik korzysta, żeby uzyskać dostęp do usług, w tym: połączenia internetowe i/lub sieciowe (w tym adres IP); jakikolwiek identyfikator urządzenia mobilnego, system operacyjny, rodzaj przeglądarki lub innego oprogramowania, jak również inne dane techniczne;
  4. Dane metryczne, służące do analizy zasad i sposobów korzystania z Usług, w tym cookies (informacje na temat zasad korzystania z cookies znajdują się w Polityce cookies, poniżej).
  5. Preferencje użytkownika;
  6. Szczegóły dotyczące korzystania ze sklepu, w tym dane zakupowe (numer zamówienia, adres dostawy, status dostawy, status zwrotu, informacja i komunikacje zw. z zakupami);
  7. Inne informacje, które użytkownik dostarcza dostarczasz w ramach korzystania z usług Administratora.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania korzystanie z usług Administratora może nie być możliwe.
 6. Podstawa prawna przetwarzania danych:

  Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, w celu spełnienia nałożonych obowiązków prawnych lub w celu spełnienia tzw. „uzasadnionego interesu” Administratora, czyli zgodnego z prawem oraz racjonalnego celu przetwarzania danych (jak np. informowanie Użytkownika o nowych ofertach w butiku).

  W przypadku innych celów Administrator poprosi Użytkownika o zgodę, którą można wycofać w każdym czasie bez wpływu na ważność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
 7. Okres przechowywania danych osobowych:

  Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia zobowiązań określonych w Regulaminie:
  • dane osobowe związane z korzystaniem z butiku będą przetwarzane przez okres trwania umowy na korzystanie ze sklepu (tj. do momentu usunięcia konta). Po zamknięciu konta Administrator może przechowywać dane osobowe przez następnych kilka lat w celach księgowych, podatkowych lub prawnych;
  • w razie kontaktu z Administratorem bez konta w sklepie, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia odpowiedzi lub udzielenia potrzebnego wsparcia, a następnie przez okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe;
  • dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych – tak długo, jak Administrator będzie dysponować ważną zgodą, w razie wycofania zgody usunie je bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od momentu otrzymania żądania zaprzestania przetwarzania tych danych.
 8. Zaufani partnerzy:

  Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym Zaufanym partnerom:
  • partnerzy wspierający Administratora w zarządzaniu danymi osobowymi oraz utrzymujący dane na swoich serwerach;
  • partnerzy dostarczający Administratowi narzędzia do zarządzania stroną internetową oraz analizy danych ze strony;
  • partnerzy wspierający Administratora w prowadzeniu komunikacji marketingowej na rzecz Administratora;
  • doradcy prawni, podatkowi, księgowi oraz audytorzy Administratora;
  • platformy społecznościowe dla celów personalizowania oraz targetowania marketingu.
  Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w ramach terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku udostępniania danych Użytkownika poza ten obszar Administrator opierać będzie się na standardowych klauzulach umownych UE lub Privacy Shield Framework, które zgodnie z prawem pozwalają na transfer danych oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony.
 9. Prawa użytkownika:

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osobom których dane są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych użytkownika przetwarzanych przez Administratora,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika z bazy danych Administratora,
  • prawo żądania sprostowania/poprawiania danych osobowych użytkownika w uzasadnionych przypadkach,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika,
  • prawo przenoszenia danych osobowych użytkownika do innego podmiotu,
  • prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych.
  W celu realizacji wskazanych wyżej uprawnień prosimy o kontakt emailowy na adres: info@mariuszprzybylski.com

  W celu wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych, użytkownik może zgłosić się do lokalnego organu ochrony danych osobowych lub Polskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce.
 10. Zmiany Polityki Prywatności

  Polityka Prywatności może podlegać zmianom jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa lub zmianę usług Administratora.W przypadku zmiany, nowa Polityka zostanie udostępniona online. Zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie 30 dni po opublikowaniu nowej wersji online.

Polityka cookies

 1. Podczas korzystania ze stron internetowych https://www.butik.mariuszprzybylski.com oraz http://www.mariuszprzybylski.com/pl/ („Strony Internetowe”), w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta ze strony, zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „plikami cookies”. Instalacja plików cookies jest konieczna dla prawidłowego świadczenia Usług. Pliki cookies zapisywane są w celu usprawnienia korzystania ze Stron Internetowych i pozwalają m.in. na wyświetlanie treści, które są najbardziej użyteczne dla Użytkownika, na podstawie historii jego korzystania ze Stron Internetowych.
 2. Strony Internetowe mogą korzystać z następujących rodzajów cookies: essential cookies, functionality cookies, performance cookies oraz marketing cookies.
 3. Administrator może współpracować z osobami trzecimi w celu dostarczenia usług na stronie. Administrator nie kontroluje takich plików cookie, a w celu wyłączenia plików cookie osób trzecich, należy się udać na odpowiednią stronę internetową takiej osoby trzeciej.
 4. Korzystanie ze Stron Internetowych jest równoznaczne z akceptacją informacji o plikach cookie pojawiającej się w chwili wchodzenia na stronę.
 5. Przechowywane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach.
 6. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania ze Stron Internetowych zablokować możliwość zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.