REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem www.butik.mariuszprzybylski.com. Sprzedającym jest Mariusz Przybylski prowadzący działalność gospodarczą PRZYBYLSKI.COM pod adresem ul. Kolejowa 47B, lok. U1, 01-210 Warszawa, numer NIP 666 177 92 13, REGON 140281306.

§ 1. Definicje

W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin;
 2. Klient – konsument nabywający Towary w sklepie butik.mariuszprzybylski.com;
 3. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.butik.mariuszprzybylski.com;
 4. Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w sklepie butik.mariuszprzybylski.com;
 5. Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta ze Sprzedającym;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośredni do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed dokonaniem Zamówienia.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym składania zamówień na Towary, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
 3. Sklep internetowy www.butik.mariuszprzybylski.com prowadzony jest przez Sprzedającego i umożliwia nabywanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).
 4. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z jego funkcjonalności, są nieodpłatne.
 5. Towary w Sklepie Internetowym są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (faktura VAT) lub specyfikacji nabywanych Towarów wraz z ich dostawą.
 7. Klient Sklepu Internetowego, zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie;
  3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.butik.mariuszprzybylski.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 3. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu Internetowego (tzw. zakupy bez rejestracji).
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi oraz systemowego wygenerowania faktury VAT.
 6. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu Internetowego, ich kolorystyki, rozmiarów oraz liczby poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
 7. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Przejdź do potwierdzenia” (a następnie „Zamów”) Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia faktury VAT.
 8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamów”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu Internetowego oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, liczby Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy oferty nabycia Towarów przez Klienta.
 10. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 12. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i poinformować Sklep Internetowy o rezygnacji z zamówienia.
 13. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Dotpay lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

§ 4 Koszty, termin wysyłki, dostawa.

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Zamówieniu.
 2. Towar jest dostarczany pod wskazany adres za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Termin realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej, rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać wstrzymane do momentu zaksięgowania na rachunku Sprzedającego, uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki). W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji karty.
 4. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

§ 5 Płatności

 1. Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
  1. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy;
  2. za pobraniem, czyli osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  3. przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę numer konta w procesie realizacji;
  4. przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim) – po wybraniu formy płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się, Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowej sklepu;
  5. kartą płatniczą.
 2. Płatności online obsługuje serwis Dotpay.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.
 4. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

§ 6 Gwarancja, reklamacje i zwroty

 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są nowe i oryginalne, zaś niektóre z nich są unikatowe i niepowtarzalne, często wykonywane ręcznie. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę) nie podlegają wymianie i zwrotowi.
 2. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru Towaru.
 3. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży i wysłanie na własny koszt w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru na adres sklepu internetowego nabytego Towaru (w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, nieużywanego i czystego, z oryginalnie przyczepioną metką zabezpieczającą, pozbawionego zapachu np. kremów, perfum) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można znaleźć pod poniższym adresem: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216.
 4. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, z nienaruszoną plombą zabezpieczającą przed użytkowaniem, a sam towar będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu towaru, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 5. W przypadku produktów wykonanych na indywidualne zamówienie, z chwilą spełnienia świadczenia przez Sprzedającego Kupujący traci prawo odstąpienia od umowy.
 6. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego Towaru. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
 7. Każda rzecz kupiona w Sklepie Internetowym może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza „Reklamacja” (będącego załącznikiem do niniejszego Regulaminu) oraz odesłanie Towaru na własny koszt wraz z ww. formularzem przesyłką kurierską na adres: BUTIK Mariusz Przybylski, ul. Kolejowa 47B lok. U1, 01-210 Warszawa, tel.: 510 873 079. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego reklamowanych towarów.
 8. W razie niezajęcia przez Sprzedającego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedającego, przyjmuje się, że reklamacja została uznana przez Sprzedającego w całości.
 9. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 10. Koszt wysyłki wymienionego towaru do reklamującego (po uznaniu zasadności reklamacji) ponosi Sprzedający.
 11. Zarówno w przypadku zwrotu Towaru na skutek odstąpienia od umowy, jak i uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając Towar.

§ 7 Subskrypcja newslettera

 1. Usługa newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Klienta z usługi newsletter, lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi newsletter, co może nastąpić w każdym czasie.
 2. W przypadku chęci subskrybowania newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora.
 3. Klient może w każdym czasie bez podania przyczyny zrezygnować z dalszej subskrypcji, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Do Umowy sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym stosuje się prawo polskie.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
 3. Sprzedający nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym Sprzedajacy nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie powyższego sporu.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 14 dni od momentu opublikowania ich na stronie sklepu butik.mariuszprzybylski.com.
 5. Sprzedający informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie internetowym są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego.