Zwroty i wymiana

 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są nowe i oryginalne, zaś niektóre z nich są unikatowe i niepowtarzalne, często wykonywane ręcznie. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę) nie podlegają wymianie i zwrotowi.
 2. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru Towaru.
 3. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży i wysłanie na własny koszt w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru na adres sklepu internetowego nabytego Towaru (nieużywanego i czystego, z oryginalnie przyczepioną metką zabezpieczającą, pozbawionego zapachu np. kremów, perfum) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres PRZYBYLSKI.COM MARIUSZ PRZYBYLSKI, Ul. Kolejowa 47B lok. U1, 01-210 Warszawa.
 4. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, z nienaruszoną plombą zabezpieczającą przed użytkowaniem, a sam towar będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu towaru, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 5. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego Towaru. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.
 6. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z umową.
 7. Każda rzecz kupiona w Sklepie Internetowym może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową, poprzez wysłanie Towaru na własny koszt wraz z dokładnym opisem wady, przesyłką kurierską na adres:

  PRZYBYLSKI.COM MARIUSZ PRZYBYLSKI,
  Kolejowa 47B, lok. U1 
  01-210 Warszawa.
 8. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego reklamowanych towarów.
 9. W razie niezajęcia przez Sprzedającego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedającego, przyjmuje się, że reklamacja została uznana przez Sprzedającego w całości.
 10. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 11. Koszt wysyłki wymienionego towaru do reklamującego (po uznaniu zasadności reklamacji) ponosi Sprzedający.
 12. Zarówno w przypadku zwrotu Towaru na skutek odstąpienia od umowy, jak i uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając Towar.